Hệ thống xử lý mùi hôi nhà máy chế biến bột cá.

Hệ thống xử lý mùi hôi nhà máy chế biến bột cá.

Mẫu: xlm-botca

500,000,000 

Categories: , .

HOTLINE: 0962541717

Chia sẻ

Hệ thống xử lý mùi hôi nhà máy chế biến bột cá.

Hệ thống xử lý bằng phương pháp hấp thụ và phân hủy mùi hưu cơ bằng Ozone.

20150710_095352