Home » Tổng quan về công nghệ môi trường

Lọc xử lý nuôi trồng thủy sản.

CÁCH NHẬN BIẾT BỘ LỌC VI SINH ĐANG HOẠT ĐỘNG HAY KHÔNG

Bằng mắt thường bạn rất khó để nhìn thấy các loại vi sinh vật, hay bạn không thể đong đếm chúng, nhận biết chúng có đang khỏe mạnh hay không. Bạn chỉ có thể dựa vào việc đo nồng độ NH3 (ammonia), NO2 (nitrite) và NO3 (nitrate) để đảm bảo rằng bộ lọc vi sinh đang hoạt động bình thường hay không. Khi bạn bắt đầu đưa vật nuôi vào bể, thông thường trong 10 ngày đầu nồng độ NH3 đo được sẽ tăng, lúc này vi khuẩn nitrosomonas đang thực hiện phần việc của nó. Tiếp đó, khi kiểm tra...

Lọc nước cấp và tuần hoàn cho trang trại nuôi trồng thủy sản.

Sử dụng màng MBR trong xử lý nước Nhà hàng -Khách sạn

ỨNG DỤNG MÀNG MBR XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG- KHÁCH SẠN

1. Tính chất nước thải đầu vào Thông số nước thải đầu vào sẽ được lựa chọn dựa trên các báo cáo kết quả khảo sát tính chất nước thải sinh hoạt tại Việt Nam và dựa trên kinh nghiệm có sẵn của nhà thầu chúng tôi ở các trạm xử lý nước thải sinh hoạt có tính chất tương tự. Các thông số ô nhiễm điển hình được thể hiện trong bảng 1. Nồng độ nước thải sinh hoạt trong bảng này thể hiện tính chất đặc trưng của nước thải sinh hoạt. Bảng 1- Thông số đầu vào trạm xử...