Home » Tư vấn thiết kế

    XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TIÊU SỌ

    THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TIÊU SỌ Nước thải tiêu sọ có hàm lượng COD, BOD, SS và độ màu rất cao với lưu lượng khoảng 15 m3 /tấn tiêu sọ. Thành phần nước thải chủ yếu là cellulose, chất béo, chất khoáng, chất đạm, piperine, lignin, tinh dầu… độ màu khá cao vì vậy phải sử dụng keo tụ tạo bông , bên cạnh đó  có COD cao và tỷ lệ BOD5/COD thấp (xấp xỉ 0,2) nên phải lựa chọn công nghệ kỵ khí, có nhiều công trình kỵ khí: UASB, lọc sinh học, bể lên men, tiếp xúc kỵ...
    Read more