bơm định lượng hóa chất - italia

bơm định lượng hóa chất – italia

Mẫu: PKX MA/A

4,950,000 

Chia sẻ

pkx-ma-a

Bơm định lương hóa chất của hãng Etatron – Italia:
Áp suất tối đa : 6 bar
Công suất tối đa 10 lít / h.