Màng lọc các loại

SHOWING THE SINGLE RESULT

  • Màng RO

    - Giá:

    MÀNG RO Màng RO là một màng mỏng Thin film làm từ vật liệu Polyamid với những lỗ nhỏ kích thước 0,001 micron, quá trình lọc cuối cùng của hệ…

    Xem chi tiết